+30 210 9926518

Η Ομοιοπαθητική στηρίζεται στην αρχή ότι μια ουσία, η οποία σε μεγάλες δόσεις προκαλεί τα συμπτώματα μιας ασθένειας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ελάχιστες δόσεις για να ανακουφίσει από τα ίδια συμπτώματα.
homo slide
shadow decor

Ομοιοπαθητική

Πώς παρασκευάζονται τα φάρμακα της ομοιοπαθητικής;

Τα ομοιοπαθητικά φάρμακα παρασκευάζονται ως εξής: Μια ποσότητα διαλύματος με καθορισμένη συγκέντρωση σε κάποιο συστατικό, αραιώνεται πολλές φορές. Η έντονη κρούση του διαλύματος είναι ουσιώδης και χρειάζεται σε κάθε στάδιο της αραίωσης. Κάθε στάδιο ονομάζεται δυναμοποίηση και ομοιοπαθητικά φάρμακα στην 6η 12η ή 30η εκατοστιαία δυναμοποίηση είναι κατάλληλα για τη θεραπεία ελαφρών ασθενειών.
slider shadow decorarive image