+30 210 9926518

Η Ομοιοπαθητική στηρίζεται στην αρχή ότι μια ουσία, η οποία σε μεγάλες δόσεις προκαλεί τα συμπτώματα μιας ασθένειας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ελάχιστες δόσεις για να ανακουφίσει από τα ίδια συμπτώματα.
homo slide
shadow decor

Ομοιοπαθητική

Πώς λειτουργεί;

Η Ομοιοπαθητική είναι πολύ διαδεδομένη και χρησιμοποιείται ευρέως σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στη Γαλλία, Γερμανία και Ολλανδία κλπ υπάρχει μεγάλος αριθμός γιατρών που συνταγογραφούν ομοιοπαθητικά φάρμακα.

Η έρευνα έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητα των ομοιοπαθητικών φαρμάκων, ενώ η παλαιότερη αντίληψη ότι επιδρούν μόνο ψυχολογικά στον ασθενή έχει καταρριφθεί. Επιπλέον, πειράματα σε ζώα έδειξαν ότι η ομοιοπαθητική θεραπεία έχει ευεργετικό αποτέλεσμα και σε αυτά, τα οποία είναι απίθανο να αντιδρούν ψυχολογικά στο φάρμακο, αφού δε γνωρίζουν τι τους χορηγείται.

Μια πρόσφατη έρευνα στην Αγγλία έδειξε ότι το 80% των ανθρώπων που κάνουν ομοιοπαθητική είναι ικανοποιημένοι από τη θεραπεία τους.
slider shadow decorarive image