+30 210 9926518

Η Ομοιοπαθητική στηρίζεται στην αρχή ότι μια ουσία, η οποία σε μεγάλες δόσεις προκαλεί τα συμπτώματα μιας ασθένειας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ελάχιστες δόσεις για να ανακουφίσει από τα ίδια συμπτώματα.
homo slide
shadow decor

Ομοιοπαθητική

Είναι ασφαλής;

Ναι. Ακόμη και μερικά φάρμακα που είναι ενδεχομένως βλαβερά στη μη ομοιοπαθητική τους μορφή, οι μεγάλες αραιώσεις που γίνονται στην ομοιοπαθητική μορφή, εξαλείφουν αυτούς τους κινδύνους και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
slider shadow decorarive image