+30 210 9926518

Η Ομοιοπαθητική στηρίζεται στην αρχή ότι μια ουσία, η οποία σε μεγάλες δόσεις προκαλεί τα συμπτώματα μιας ασθένειας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ελάχιστες δόσεις για να ανακουφίσει από τα ίδια συμπτώματα.
homo slide
shadow decor

Ομοιοπαθητική

Μπορεί η έκθεση του φαρμάκου να μειώσει την αποτελεσματικότητα του;

Ναι, μπορεί. Η δόση είναι τόσο μικρή που είναι εύκολο να μολυνθεί, γι΄αυτό κυλήστε τα σφαιρίδια ή την κάψουλα μέσα στο καπάκι του περιέκτη και αποφύγετε να τα αγγίζετε με τα δάκτυλά σας.
slider shadow decorarive image