+30 210 9926518

Η Φυτοθεραπεία χρησιμοποιεί τις ισχυρές θεραπευτικές ικανότητες των φυτών για την εξασφάλιση της καλής υγείας. Αποτελεί την αρχαιότερη και πιο διαδεδομένη μέθοδο θεραπείας στον κόσμο σήμερα.
fyto slide
shadow decor

Πώς φυλάσσονται τα βότανα;

Όπως και όλα τα φάρμακα πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά. 
Τα βότανα έχουν διάρκεια ζωής τυπωμένη καθαρά στην ετικέτα της συσκευασίας τους. Αν φυλάσσονται μέσα στον ερμητικά κλειστό περιέκτη, θα διατηρηθούν μέχρι την ημερομηνία λήξης τους. Προσεκτικά να απαλλάσσεστε από τα ληγμένα φάρμακα.
slider shadow decorarive image