+30 210 9926518

Η Φυτοθεραπεία χρησιμοποιεί τις ισχυρές θεραπευτικές ικανότητες των φυτών για την εξασφάλιση της καλής υγείας. Αποτελεί την αρχαιότερη και πιο διαδεδομένη μέθοδο θεραπείας στον κόσμο σήμερα.
fyto slide
shadow decor

Τα βότανα δίνονται σε παιδιά;

Ναι, ωστόσο θα πρέπει να ζητήσετε τη συμβουλή του θεραπευτή για περιπτώσεις παιδιών κάτω των 5 ετών. Οι εσώκλειστες οδηγίες θα σας πληροφορήσουν αν χρειάζεται να ελαττώσετε τη δόση στα παιδιά.
slider shadow decorarive image