+30 210 9926518

Η Φυτοθεραπεία χρησιμοποιεί τις ισχυρές θεραπευτικές ικανότητες των φυτών για την εξασφάλιση της καλής υγείας. Αποτελεί την αρχαιότερη και πιο διαδεδομένη μέθοδο θεραπείας στον κόσμο σήμερα.
fyto slide
shadow decor

Αυξάνοντας τη δόση, επιταχύνεται η θεραπεία;

Όχι. Οι οδηγίες δοσολογίας πρέπει να ακολουθούνται με ακρίβεια προκειμένου να επιτευχθεί το μέγιστο και καλύτερο αποτέλεσμα.
slider shadow decorarive image