+30 210 9926518

Η Φυτοθεραπεία χρησιμοποιεί τις ισχυρές θεραπευτικές ικανότητες των φυτών για την εξασφάλιση της καλής υγείας. Αποτελεί την αρχαιότερη και πιο διαδεδομένη μέθοδο θεραπείας στον κόσμο σήμερα.
fyto slide
shadow decor

Για πόσο χρόνο μπορεί κάποιος να παίρνει βότανα;

Για όσο χρόνο χρειάζεται ώστε να παρατηρηθεί βελτίωση, ή μέχρι το τέλος της θεραπείας που έχει συστήσει ο θεραπευτής σας. Αν τα συμπτώματα επιμένουν, συμβουλευτείτε τον.
slider shadow decorarive image